A Nepali Rapper “VIND DAI”,Based In Darjeeling Brings The Heat In His New Song.

“DHARMA” By “VIND DAI”, Is The Intro Song of Darjeeling Based Nepali Rapper’s Upcoming Debut Album “SHUN”. (Prod. BeatsByHype).

VIND DAI – DHARMA

(Verse 1)

Gardaichu tayar ma mandina haar
Lau orliye ma ki waar ki paar,
Aba mathi mathi ma
Ani tala-tala tah haru,
Aghi aghi ma
Ani pachi-pachi ta haru,
Chaldaina mero aghi ta haru ko luck suck
Mero aghi kina tah haru akmak,
Dherai herey dherai suney tah haru bak-bak
Atti dekhay atti suney tah haru ko rak-rak,
Marda ko boli shun kaan kholi
Raaj garna tayar ma ra mero tolli,
Basdina sochdai ma k hola bholi
Niskincha tah kewal mukh bata goli,
Dinay chaina mafi mero boli kaafi
Ek-ek gardai marideula haasi
Yo khel ko raja ma hu gaddafi.

(Chorus)

Na gaar mero samana
Pauchas tailay yatana
Hip Hop mero dharma
Shunneylai subhakamana.

(Verse 2)

Chadaichhu ma aghi badhdaichhu ma
Bada archan lai tyagi agi hiddai chu ma,
Pachi sardina ma kasailai chindina ma
Banai afulai sathi shikar chumdai chu ma,
Dekhaka sabai sapana
Banauney chu bipana
Sapana sakar garchu pachi ma hatdina,
Barra burra gandina daar dekhi vaagdina
Afnai talko kasailai shan dinna,
Ma yuddha ko yoddha chaina kohi buddha
Satru chan sabai ma chindina mitra,
Garo cha bato aftyaro cha saro
Lakchya na chui ma hundina mato,
Banaudai afai bato fukaudai ma ghatto
Jastai hosh mausam dimag mero tatto,
Mero sabda haru mugda chaina kohi sudda
Sabai bichitra yestai nai cha chitra,
Aaye agi ladna baadha sida parna
Pugchu ma mathie ma ako haina jharna,
Mero gantabya cha tadha chaina aru chahara
Ghuda tekne haina mero yestai nai cha para,
Mero sochai bichitra waan cha charitra
Sapana ma na baas yo haina chalchitra,
Yaha satru ni mitra ani mitra ni satru
Kohi chaina pawitra bujdai chu ma kartut.

(Chorus)
Na gaar mero samana
Pauchas tailay yatana,
Hip Hop mero dharma
Sunnelai subhakamana

CREDITS: